Algemene Voorwaarden

(AV - Algemene Voorwaarden) voor bestellingen op www.azhome.nl

Op de volgende pagina’s vindt u de algemene voorwaarden ("AV") voor uw registratie en bestellingen in de online winkel van AZ-Home, onder het internetdomein www.azhome.nl

In het bijzonder voor de online verkoop zijn aanwijzingen over de overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden wettelijk verplicht. Deze hebben wij met inbegrip van de verzendvoorwaarden hieronder voor u samengesteld. Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van AZ-Home bestemd voor privégebruik. Wanneer u vragen heeft over het aanschaffen van onze artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoordt onze klantenservice graag al uw vragen.

1. Geldigheidsgebied, termijn

1.1 De zakelijke afwikkeling en de levering volgt volgens deze AV met aanvullend de Thuiswinkel AV die gelden voor alle gesloten overeenkomsten die aan het aanbod van AZ-Home ten grondslag liggen. De AV gelden niet voor de koop van producten die door AZ-Home gedistribueerd worden op andere online handelsplaatsen.

1.2 Indien in deze AV sprake is van "consumenten", zijn dit natuurlijke personen, wier bestelling niet voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance activiteiten bedoeld is. "Ondernemers" zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. "Klanten" in deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Indien als termijn een aantal werkdagen worden aangegeven, worden daaronder alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen verstaan.

2. Registratie op www.azhome.nl

2.1 Bij een bestelling van producten en/of bij het aanmaken van een klantenaccount op www.azhome.nl wordt u gevraagd zich te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens in te voeren.

2.2 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u ervoor verantwoordelijk dat deze waarheidsgetrouw en volledig ingevoerd zijn. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.

2.3 U bent voor inhouden (berichten) die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst zelf verantwoordelijk. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. U kunt geen aanspraak maken op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen.

2.4 U dient zich te onthouden van iedere vorm van verstoring of misbruik van de website www.azhome.nl voor eigen gewin. Tevens is het niet toegestaan gebruik te maken van (openlijk) toegankelijke data, anders dan het daarvoor oorspronkelijk beoogde doel. Wettelijk te bewijzen manipulaties met het doel onrechtmatige betalingen of ander profijt ten nadele van AZ-Home of andere betrokkenen te verkrijgen, kunnen naast juridische consequenties met name ook tot verlies van de toegang tot AZ-Home leiden. Klanten zijn bevoegd het op dat moment beschikbare online aanbod te gebruiken. De inhouden dienen uitsluitend voor eigen private, niet-commerciële doeleinden gebruikt te worden.

2.5 Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenaccount tegelijk te voeren. Wij behouden ons het recht voor meervoudige aanmeldingen te verwijderen en de klanten die de onder artikel 2.1 t/m 2.4 genoemde bepalingen overtreden te waarschuwen of hun inhouden te wissen of te veranderen (virtueel huisrecht).

2.6 U kunt geen aanspraak maken op een permanente beschikbaarheid van de website of de toegang tot de gegevens of overige aangeboden diensten. AZ-Home garandeert niet dat het platform of alle onderdelen van de diensten voortdurend beschikbaar zijn.

3. Bestelproces; corrigeermogelijkheden; opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

3.1 Het bestelproces hebben wij technisch gebruiksvriendelijk voor u ontworpen. Kies tussen de aanbiedingen van AZ-Home een product uit en bepaal het gewenste aantal van het te bestellen product. Om het product te bestellen klikt u op de knop "In de winkelwagen". Uw uitgekozen artikel wordt dan in de winkelwagen opgeslagen. U kunt nu door te klikken op de "Verder winkelen" nog andere producten in de online catalogus bekijken en uitkiezen en zoals beschreven eveneens aan de winkelwagen toevoegen. Om de bestelling van de uitgekozen producten voort te zetten, klikt u op de knop “Naar winkelwagen”.

3.2 In de winkelwagen kunt u het aantal producten nogmaals controleren en corrigeren of individuele producten uit de winkelwagen verwijderen ofwel door op de knop "Verder winkelen" te klikken nog meer producten uitkiezen. Als u op de knop "Naar de kassa gaan" klikt, wordt u in een volgende stap gevraagd u aan te melden met uw bestaande registratiegegevens of om uw gegevens in te voeren. U (I) heeft dan de mogelijkheid een ander afleveradres aan te geven, (II) wordt verzocht deze AV en het geldende privacy statement te accepteren, (III) kunt één van de aangeboden betalingsmogelijkheden kiezen en (IV) kunt voorafgaand aan het verzenden van de bestelling uw gegevens controleren en eventueel corrigeren. Deze bijna voltooide bestelling kunt u met behulp van uw browser al opslaan of afdrukken. De bestelling is pas volledig voltooid en bindend na bevestiging door op de knop "Bestelling & betaling bevestigen" te klikken.

3.3 U kunt deze AV altijd op de website www.azhome.nl onder "Algemene voorwaarden" nalezen. U kunt dit document ook afdrukken of opslaan door de gebruikelijke functie van uw browser hiervoor te gebruiken (meestal "Bestand" + "Opslaan als") en het bestand in PDF-formaat te downloaden en te archiveren.

3.4 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen maar kan later niet afzonderlijk opgeroepen worden. De tekst kan wel voor het verzenden door u opgeslagen of afgedrukt worden. U kunt bovendien de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door ofwel (I) de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces in de online winkel samengevatte gegevens met behulp van browserfuncties op te slaan of (II) de automatische bevestiging van de bestelling evenals de automatische bevestiging van de overeenkomst af te wachten die wij u bijkomend per e-mail na de voltooiing van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres sturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen in uw e-mailprogramma.

3.5 Uw bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet direct voor u toegankelijk. Wij bieden elke klant echter een met een wachtwoord beveiligde toegang tot zijn/haar bestelgegevens ("Account"). Die bereikt u via de knop “Aanmelden”. Hier kunt u de gegevens over uw eerdere bestellingen bekijken en beheren en uw adres, eventuele andere gegevens en uw eventuele abonnement op de nieuwsbrief aanpassen en opslaan.

4. Betalingen, betaaltermijnen

4.1 In principe kunt u gebruik maken van de betaalmogelijkheden iDEAL, creditcard, KBC,Bancontant en PayPal den veel meer. AZ-Home behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere soorten betaalmethoden. U kunt geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode maken.

4.2 In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.

4.3 Indien u ervoor kiest om te betalen met PayPal, betaalt u het bedrag via de online aanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). U moet geregistreerd zijn bij PayPal of u eerst registreren. U wordt in het bestelproces naar de website van PayPal doorverwezen en daar kunt u zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De koopprijs wordt onmiddellijk van uw rekening geboekt.

4.4 iDeal is een betaalmethode waarmee u direct en veilig via internet kunt betalen. U rekent af via het internetbankieren van uw eigen bank. U kunt van iDeal gebruik maken als u een bankrekening hebt bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. De betalingen via iDeal worden direct verwerkt in het rekeningoverzicht van uw bank. Na de betaling krijgt u een bevestiging van uw bank en wordt u teruggestuurd naar de pagina van AZ-Home.

4.5 Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

4.6 AZ-Home behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm aan (momenteel via e-mail) te sturen.

5. Taal; sluiten van overeenkomst

5.1 Overeenkomsten betreffende producten die op www.azhome.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden.

5.2 Na het proces van bestellen doorlopen te hebben, wordt het aanbod wat AZ-Home op de website laat zien aanvaard door de klant en komt de overeenkomst tot stand door op de knop “Bestelling & betaling bevestigen” te klikken.

5.3 AZ-home bevestigt direct na de bestelling via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.4 AZ-Home zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

2) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4) de in artikel 4 lid 3 van algemene voorwaarden Thuiswinkel opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6) In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

6. Prijzen; verzendkosten; extra diensten

6.1 De op het tijdstip van de bestelling in het aanbod aangegeven prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen dat ze de op dat moment geldende wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen omvatten.

6.2 De verzendkosten nemen wij voor alle leveringen binnen Nederland en Belgium op ons. Onze leveringen gebeuren in principe op werkdagen tussen 7 en 18 uur.

7.Beschikbaarheid; leveringsrisico; vervallen van de leveringsplicht; verlenging van levertijden; risico’s; achterstallige betalingen; leveringsgebied

7.1 Veel van de op AZ-Home aangeboden producten hebben wij op voorraad. De voorraad is door de grote verscheidenheid van de producten beperkt tot normale huishoudelijke hoeveelheden voor consumenten. Als u als bedrijf grotere bestellingen zou willen plaatsen, controleer dan alstublieft op voorhand de beschikbaarheid.

7.2 Consumenten dragen het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het verkochte product vanaf de aflevering van het product aan de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd is of niet. In andere gevallen draagt de koper het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het product vanaf de aflevering, bij verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de expediteur of de anders voor de uitvoering van de verzending verantwoordelijke persoon of orgaan.

7.3 Indien is overeengekomen dat de klant zijn bestelling bij AZ-Home bijvoorbeeld met betrekking tot afmetingen, design of model nog nader zal specificeren en de klant de voor de specificatie overeengekomen periode overschreden heeft, dan valt een daardoor vertraagde levering niet ten laste van AZ-Home. Wij behouden ons het recht voor om de niet tijdig gespecificeerde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.4 Indien de klant de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, worden alle bestaande aanspraken van AZ-Home tegen deze klant direct opeisbaar.

7.5 De levering van AZ-Home producten is in principe gratis. Wanneer er in de verzendinformatie ‘Levering, voldoende plaats’ staat, worden AZ-Home producten door de leverancier tot duer neergezet. De voorwaarden voor een dergelijke levering zijn echter, dat de woning met een bestelwagen bereikbaar moet zijn en dat – bij ‘levering, voldoende plaats’ – het product tot ín de woning geleverd moet kunnen worden. Controleer hiervoor a.u.b. goed de afmetingen van het product en of uw toegangen ruim genoeg zijn. Wanneer u twijfelt of u kunt voldoen aan deze voorwaarden, neem dan voor het plaatsen van de bestelling - en op het laatst voor de levering - contact op met onze klantenservice. In dat geval zal AZ-Home het artikel op de dichtstbijzijnde toegankelijke plek leveren.

7.6 De levering vindt enkel plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden ,Belgium, uitgezonderd op de tot het koninkrijk behorende Caribische eilanden.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

8.1 Herroepingsrecht

Consumenten hebben in principe recht op herroeping. Meer details over het herroepingsrecht vindt u in onze instructies voor herroeping.

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons 'AZ-Home' e-mail: info@az-home.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.

Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____ - Naam van de klant(en) _____ - Adres van de klant(en) _____ - Datum _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 30 dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8.2 De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere bankrekening meedeelt, steeds op de door u voor de betaling gebruikte rekening plaats.

9. Aanvullend vrijwillig teruggaverecht tot 30 dagen na ontvangst van de producten

9.1Voor alle inkopen bij azhome.nl garanderen wij u naast het wettelijke herroepingsrecht een aanvullend vrijwillig teruggaverecht van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit teruggaverecht kunt u ook na afloop van de 14-daagse herroepingstermijn (zie instructies voor herroeping onder cijfer 8.1) van het contract afzien door ons uw herroepingsverzoek schriftelijk (bijv. brief, e-mail) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen (termijn begint na ontvangst van de goederen) aan de op het einde van dit cijfer 9.1 genoemd adres mee te delen. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter dat u de goederen slechts op zicht heeft gehad en dat u de goederen volledig, in hun oorspronkelijke toestand, intact en onbeschadigd in de originele verpakking terugzendt. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet voor de aankoop van cadeaubonnen.

Richt uw teruggaveverzoek aan:

AZ Home Meubles Van den Coulsterstraat 62 5021BN Tilburg info@azhome.nl KvK: 77614372 BTW: NL003214994B33 Bank: NL18 INGB 0006 9521 71home.nl

9.2 De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere bankrekening meedeelt, steeds op de door u voor de betaling gebruikte rekening plaats.

9.3 Het wettelijke herroepingsrecht (cf. cijfer 8.1) wordt niet aangetast door het naleven van onze regels voor het aanvullende contractueel ingeruimde (vrijwillige) teruggaverecht en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot het verlopen van de termijn van het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de aldaar vermelde wettelijke bepalingen. Het contractueel ingeruimde vrijwillige aanvullende teruggaverecht beperkt bovendien uw wettelijke rechten op garantie, die onbeperkt behouden blijven, niet.

10. Eigendomsvoorbehoud; overdracht10.1 De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van AZ-Home.

10.2 In het handelsverkeer is bovendien het volgende van toepassing: het product mag door de koper enkel bij een rechtsgeldige overgang overgedragen worden. Wij behouden ons het recht voor om bovenstaande toestemming tot overdracht van de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten te herroepen alsook in het geval van een vertraging van uw betaling van de overeenkomst af te zien en de teruggave van het product te eisen.Vorderingen uit de overdracht van producten onder eigendomsvoorbehoud zijn ten gunste van AZ-Home af te staan als zekerheid van onze aanspraken op betaling. In het geval van beslaglegging op het bij ueigendomsvoorbehouden product moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn verplicht om op uw verzoek af te zien van de ons toekomende zekerheden voor zover als de waarde van onze zekerheden de te dekken vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

11. Vouchers

11.1 AZ-Home biedt vouchers- of kortingsbonnen aan. Dat zijn waardebonnen die u niet kunt kopen maar in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur verdeeld worden.

11.2 Vouchers zijn enkel in de aangegeven periode geldig en slechts één keer bij een bestelling bij AZ-Home in te wisselen. Bepaalde merken of producten kunnen van de actie uitgesloten zijn.

11.3 De waarde van de producten moet minstens met het bedrag van de voucher overeenkomen. Om administratieve redenen is het niet mogelijk een eventueel resttegoed uit te keren.

11.4 Via een knop kunt u de voucher door invoer van de code in de winkelwagen inwisselen, maar enkel voor de voltooiing van de bestelling. Een verrekening daarna is niet mogelijk. Het tegoed van de waardebon wordt noch contant uitbetaald noch op rente gezet.

11.5 De voucher is niet overdraagbaar aan derden. Meerdere vouchers kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

11.6 Indien het tegoed van de voucher voor de bestelling niet voldoende is, kan het verschil met de aangeboden betalingsmogelijkheden vereffend worden.

11.7 De voucher wordt niet vergoed wanneer producten geheel of deels geretourneerd worden, indien deze voucher verkregen is via een promotionele actie en niet door uzelf is aangeschaft.

11.8 Andere aanwijzingen en informatie over de geldende voorwaarden en de inwisselbaarheid van de vouchers vindt u bij de vouchers zelf.

12. Toepasselijk recht

12.1 Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EUlanden of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.

12.2 In het handelsverkeer met kooplieden en met juridische personen van het openbare recht is als bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen met AZ-Home over deze algemene voorwaarden en onder hun geldigheid gesloten overeenkomsten met inbegrip van aanklachten betreffende wissels en cheques de zetel van AZ-Home afgesproken. Wij zijn in dit geval ook gerechtigd aan de zetel van de klant een aanklacht in te dienen.

AZ Home Meubles Van den Coulsterstraat 62 5021BN Tilburg info@azhome.nl KvK: 77614372 BTW: NL003214994B33 Bank: NL18 INGB 0006 9521 71

12.1 Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EUlanden of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.

12.2 In het handelsverkeer met kooplieden en met juridische personen van het openbare recht is als bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen met AZ-Home over deze algemene voorwaarden en onder hun geldigheid gesloten overeenkomsten met inbegrip van aanklachten betreffende wissels en cheques de zetel van AZ-Home afgesproken. Wij zijn in dit geval ook gerechtigd aan de zetel van de klant een aanklacht in te dienen.

AZ Home Meubles Van den Coulsterstraat 62 5021BN Tilburg info@azhome.nl KvK: 77614372 BTW: NL003214994B33 Bank: NL18 INGB 0006 9521 71

Privacybeleid

Bij AZ-Home meubels staan de privacy en de veiligheid jouw persoonsgegevens voorop. AZ-Home heeft uw gegevens nodig om haar diensten te kunnen verlenen of om u op de hoogte te stellen van uitzonderlijke waarden. Hieronder geven wij uitleg hoe wij hiermee om gaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Door te bestellen bij AZ-Home meubels geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de handelingen die nodig zijn om uw bestelling goed te verwerken. Deze gegevens zullen wanneer nodig aan andere diensten worden verstrekt zoals transport, IT-dienstverleners en betaaldiensten. Denk hierbij aan het verstrekken van uw NAW-gegevens aan het transport om uw bestelling op het juiste adres te laten afleveren. Eveneens kunnen we uw gegevens gebruiken om met u contact te kunnen hebben via de klantenservice en/of om uw betaling bij te houden.

Controle over je persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden intern gebruikt om onze service goed te kunnen verlenen. Deze worden niet verkocht aan derde partijen. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en in de boekhouding 7 jaar. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door ons intern gebruikt en worden niet verkocht aan derde partijen. De gegevens in onze webshop worden maximaal 2 jaar bewaard. Gegevens in onze boekhouding bewaren we 7 jaar. Uiteraard kunt u ten alle tijde uw eigen persoonsgegevens inzien, ze laten aanpassen of uit de webshop laten verwijderen. Mochten een van deze kunt dan een mail sturen naar info@azhome.nl, wij zullen u zo snel mogelijk hierbij helpen.

Versleutelde verbinding

De webshop van AZ-home meubels maakt gebruik van een beveiligde verbinding, dit is de SSL-verbinding. Deze verbinding kunt u herkennen aan het slotje in de browser. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw bestellingen en persoonlijke gegevens versleuteld over het internet worden verstuurd.

Het gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voornamelijk om het gebruik van de functies op onze website gebruiksvriendelijk te maken, zoals gebruikersvoorkeuren en online winkelmandjes. Wil je meer weten over de cookies, hiervoor verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Vragen of klachten?

Mocht u vragen of klachten hebben dan kunt een mail sturen naar info@azhome.nl. De klantenservice helpt u hier graag mee verder. Als u niet tevreden bent over de manier waarop AZ-Home meubels met uw gegevens omgaat, dan kunt u dit laten weten bij de autoriteit voor privacy.

Retouren

Als u een artikel wil terugsturen of een artikel wenst te ruilen, dan kunt u op deze pagina lezen hoe u dit kunt doen. Ook wanneer u een beschadigd - of een verkeerd geleverd artikel heeft ontvangen.

Een beschadigd of incompleet artikel ontvangen? Heel vervelend als je een artikel hebt ontvangen dat een beschadiging bevat (door transport of wellicht productie). We proberen dit altijd zo snel mogelijk op te lossen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice vie email: info@azhome , contactformulier of chat.

- Terugsturen binnen de 30 bedenktermijn Op het moment na aankoop heeft u 30 dagen de tijd om het product uit te pakken en te bekijken. U mag het product echter niet in gebruik nemen of monteren. Mocht de aankoop niet bevallen dan mag deze ongebruikt en in originele verpakking gratis terugsturen:

Het geretourneerde meubel moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - Meubel is niet gebruikt door de klant - Artikel is niet beschadigd door de klant - Het product is niet gemonteerd - Het product zit in de originele en beschermende verpakking

Retourzendingen van gekochte producten zijn volledig gratis als ze aan de voorwaarden voldoen

- Hoe u een retour kunt melden en het ophaal opdracht regelen - We proberen dit probleem altijd zo snel mogelijk op te lossen. Neem daarom contact op met onze klantenservice via e-mail: info@azhome.nl , contactformulier of via chat op onze website.

Stap 1: Stuur uw ordernummer en reden van retour. Stap 2: Nadat u de ophaaldatum met onze klantenservice heeft afgesproken, maakt u het artikel klaar voor verzending. Zorg voor een stevige en beschermende verpakking Stap 3: U ontvangt van ons een retour bevestiging met de datum van ontvangst via ons transport.

Wanner krijg ik mijn geld terug als mijn bestelling retourneer? - Na ontvangst van de retourzending zullen wij deze zo snel mogelijk controleren. Na goedkeuring van het geretourneerde artikel wordt het geld binnen 3 werkdagen teruggestuurd naar de klant.

Levering

AZ Home biedt u gratis bezorging door heel Nederland en België! - Bij een bestelling van een product op voorraad voor 14:00 uur wordt deze doorgaans nog de volgende dag geleverd. Als dit niet lukt, zullen wij u zo snel mogelijk hierover informeren. - Bij een bestelling kunt u ook voor een andere leverdatum kiezen. - Wij bezorgen van maandag tot en met vrijdag.